Charita sv. Alžbety
Charita sv. Alžbety logo

Charita sv. AlžbetyCharita sv. Alžbety n. o. bola založená za účelom poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti občanom bez prístrešia, starým a chorým občanom, sociálne odkázaným občanom a rodinám v hmotnej núdzi, zo stránky sociálnej výchovy a integrácie do spoločnosti.

Exkurzia žiakov ZCŠ sv. Dominika vo Zvolene 4. 6. 2014 Exkurzia žiakov ZCŠ sv. Dominika 4. 6. 2014

Darujte 2% z daní

Potrebné predvyplnené tlačivá:
Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie

Aktuality

Pripravujeme